Tranh điện siêu mỏng thể hệ mới

các kích thước cố định : A1,A2,A3,A4 , 40×60 , 50×70, 60×90 ,60×120 ,75x120cm.

Liên hệ : 0965755580 – 0829160292