BIỂN VẪY GIÁ RẺ

Các kích thước phủ bì thường sử dụng : Tròn 40cm ; Tròn 50cm, Tròn 60cm, Tròn 70cm, Tròn 80cm, …

Vuông 40x40cm ; Vuông 50x50cm, Vuông 60x60cm, Vuông 70x70cm, Vuông 80x80cm ….

Chữ nhật : 40x60cm ; 50x70cm; 60x80cm ; 60x90cm

ELip : 40x60cm ; 50x70cm; 60x80cm ; 60x90cm

Liên hệ tư vấn : 0965755580 – 0963621515 – 0829160292

Danh mục: